seajs 异步加载模块后再执行的代码规范

发表于 2021-11-05 10:21:14   |   下载附件   |   字体:
seajs异步加载异步加载JS模块后再执行代码懒加载JS模块

HTML

<script>
  seajs.config({
    alias: {
      'jquery'  : "",
      'second'  : '/dk/js/index_second_wap.js' // 第二屏JS
    },
    preload: ['jquery']
  }); 
  seajs.use('/dk/js/index_wap.js'); 					// 页面入口JS
</script>


页面入口JS: /dk/js/index_wap.js 

define(function(require, exports, modules) {

	// 公共模块
	var $ = require("jquery");
	var t = require("tools");

	$(document).ready(function() {
		// 异步加载第二屏JS依赖后执行相关代码
		require.async('second',function(second){
			second('dk_home');
		});
	});

});